Откриват новата пречиствателна станция в Кричим

Тази неделя, 19 юли, от 11 часа ще се проведе официална церемония за откриване на новоизградената линейна инфраструктура и пречиствателна станция за отпадъчни води по проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на канализационна и водопроводна мрежа, и изграждане на ПСОВ, гр. Кричим“. Като бенефициент по ОПОС 2007-2013 г., с осигуреното финансиране от Кохезионния фонд на ЕС, национално съфинансиране и собствен финансов принос, община Кричим вече е със 100 % изградена канализационна и рехабилитирана водопроводна мрежа, и изградена пречиствателна станция за отпадъчни води.

Проектът е от високо обществено и социално-икономическо значение за населението, допринася за изпълнението на Главната стратегическа цел на ОПОС „Подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура“, както и за поетите от България към ЕС ангажименти в сектор „околна среда“.

По случай тържественото събитие кметът на община Кричим Атанас Калчев е отправил специални покани до министър-председателя на РБ Бойко Борисов, Заместник-министър председателя по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, народни представители от Пловдивска област и други официални лица.