Усъвършенстваме се непрекъснато и предлагаме съвременни системи за пречистване на вода

Бихте ли представили фирма АкваВал и предлаганите системи за пречистване на вода?
Нашата страст са водата и водорода! Водород – „Зелен“, „Син“ и „Сив“ водород – производство и съхранение на водород за използване в обществения транспорт, производствени мощности и т.н. Фирмата ни предлага различни системи за пречистване на питейни води. В зависимост от работните нужди, предоставя конкретни решения за градове, предприятия и домове.

Доставяме оборудване, както за големи пречиствателни станции за питейни води, така и компактни и модулни инсталации за малки селища, къщи и апартаменти, като се използват различни технологии, съобразени с нуждите и изискванията на клиента. Напоследък получаваме запитвания и за оборудване за обезсоляване на морска вода и употребата й за индустриални нужди. Тъй като работим с водещи фирми в бранша, които внедряват най-нови и усъвършенствани технологии, себестойността на пречистената морска вода не е висока. Прави ни впечатление, че хората все по-често се замислят да пестят вода, например предприятия от различни браншове са готови да инвестират в пречиствателни съоръжения, които осигуряват възможност за повторно използване на отпадъчните води. Технологиите, използвани в различните процеси за пречистване на отпадъчни води, са многобройни, като те винаги се адаптират към нуждите и контекста на работа, необходими за всеки конкретен случай.

Представете иновативно решение, което предлагате за пречистване на отпадни води.
Нашата фирма единствена в света предоставя оборудване за пречистване на отпадъчни води без утайки. В момента това е много актуална тема в съседна Гърция, където всички пречиствателни станции за отпадъчни води, които са изградени с европейско финансиране се проверяват и най-вече се контролира управлението на утайките. Нашата фирма ще предостави това оборудване към съществуващите и неработещи добре пречиствателни станции, които ще могат да преработват и утайки от съседни общини.

Тази технология е разработена и внедрена първоначално за преработване на отпадъчни води в петролни рафинерии и пристанища. Във връзка с все по-високите изсисквания за опазване на околната среда, тази технология бе внедрена успешно и в редица индустрии и общински пречиствателни станции. Друго предимство е, че системата работи с 50% по-нисък разход на енергия и без никакви химикали.

Много актуална тема е пречистването на питейните и отпадъчните води в селското стопанство, например подпочвените води в районите с интензивно торене вече са изключително замърсени с нитрати, след което тази замърсена вода се използва за напояване на животните. Ние предлагаме лесно и ефиктивно решение за този проблем.

Какви са основните акценти в развитието на компанията?
Работим за предоставяне на решения, свързани с обработката и управлението на води както в България, така и в чужбина. Усъвършенстваме се непрекъснато, предлагаме ефективни, съвременни и екологични системи за пречистване на вода. Те се проектират за всеки конкретен обект, съобразявайки се с параметрите на водата на входа и изхода, и с потребностите на клиентите ни. Нашето оборудване е от известни европейски марки. Стремим се то да има висококачествен стандарт и ниска консумация на електроенергия.

Зоя Велкова, технически сътрудник АкваВал ЕООД/stroiteli.elmedia.net