ПСОВ Люляково

  • ПСОВ Люляково
  • ПСОВ Люляково
  • ПСОВ Люляково

Информация

Локация: Люляково, България

Площ: 450 m2

Изпълнител: АкваВал ЕООД

За проекта

Проект за пречиствателната станция за отпадъчни води е с капацитет 2 800 ЕЖ , средно денонощно водно количество от 675 м3/д. Технологията на пречиствателната станция е тип BETA. По линията на водата: Входна помпена станция; Комбинирано съоръжение за механично пречистване; Дебитомер на входа; Комбинирано съоръжение (Биобасейни с вторични утаители и силоз за утайки); Аерационна система с финни мехурчета; Помпи; Пропелери; Въздуходувки; Саваци; Контактен резервоар; Дебитомер на изхода; Разходомери.
По линията на утайката:
Силоз за утайки; Обезводняване с центрофуга; Шнеков транспортьор; Автоматична станция за подготовка и дозиране; Хидрофорна група за промивка с табло за управление; Помпи; Миксери; Лифт устройства.
Обслужващи сгради и съоръжения