ПСОВ Кричим

  • ПСОВ Кричим
  • ПСОВ Кричим
  • ПСОВ Кричим
  • ПСОВ Кричим

За проекта

Проект за пречиствателната станция за отпадъчни води е с капацитет 10 600 ЕЖ, средно денонощно водно количество от 1 952 м3/д, разположена е на площ от 8 дка. Сградите и съоръжения, съставляващи технологичната схема са: административна сграда, сграда за механично пречистване, сграда за обезводвяване с утайкопълътнител и силоз за уплътнена утайка, биобасейн с аеробен стабилизатор и регенератор за активна утайка, помпена станция и станция за ферихлорид и вторичен радиален утаител.

Детайли

КЛИЕНТ
-
ЛОКАЦИЯ
Кричим, България
ПЛОЩ
8дка
ЗАВЪРШЕН
-
ЦЕНА
-
РЕАЛИЗИРАЛ
АкваВал ЕООД