Проекти

Фирма АкваВал е реализирала множество проекти както в България така и в чужбина, по-долу можете да се запознаете с част от тях!

ПСОВ Кричим

Проект за пречиствателната станция за отпадъчни води е с капацитет 10 600 ЕЖ, средно денонощно водно количество от 1 952 м3/д, разположена е на площ от 8 дка. Сградите и съоръжения, съставляващи технологичната схема са: административна сграда, сграда за механично пречистване, сграда за обезводвяване с утайкопълътнител и силоз за уплътнена утайка, биобасейн с аеробен стабилизатор и регенератор за активна утайка, помпена станция и станция за ферихлорид и вторичен радиален утаител.

ПСОВ Люляково

Проект за пречиствателната станция за отпадъчни води е с капацитет 2 800 ЕЖ , средно денонощно водно количество от 675 м3/д. Технологията на пречиствателната станция е тип BETA. По линията на водата: Входна помпена станция; Комбинирано съоръжение за механично пречистване; Дебитомер на входа; Комбинирано съоръжение (Биобасейни с вторични утаители и силоз за утайки); Аерационна система с финни мехурчета; Помпи; Пропелери; Въздуходувки; Саваци; Контактен резервоар; Дебитомер на изхода; Разходомери.
По линията на утайката:
Силоз за утайки; Обезводняване с центрофуга; Шнеков транспортьор; Автоматична станция за подготовка и дозиране; Хидрофорна група за промивка с табло за управление; Помпи; Миксери; Лифт устройства.
Обслужващи сгради и съоръжения

Петзвезден Хотелски Комплекс в Гърция

Изградени 49  самостоятелни басейни, основен басейн, релакс басейн, СПА басейн, таласотерапия, водни игри „Детска планета“ и централен фонтан са само част от изградените от нас проекти.

Бетонен басейн в частен имот

Бетонен басейн със стъклокерамична облицовка и размери 8 х 3.80 м и подгряване на водата със слънчеви колектори.