ПРЕЧИСТВАНЕ НА ИНФИЛТРАТ ОТ ДЕПА ЗА ОТПАДЪЦИ

Инфилтрати и рисковете за околната среда

Инфилтратите са силно замърсени отпадъчни води от сметищата. Потокът зависи от влажността на отпадъците, биологичното разграждане на твърдите отпадъци и проникването на дъждовна вода, както и от изпарението на депото.

Инфилтратите съдържат голямо разнообразие от вещества, вредни за околната среда. Основните екологични рискове от нетретирането на тези води са:
• Органично замърсяване: ДБО, БПК Суспендирани твърди вещества
• Принос на хранителни вещества: NH4 (главно).
• Изхвърляне на метал: Fe, Co, Ni, Pb, Cr, B, As, Al … (Токсични, вредни и дори канцерогенни ефекти за висшите организми.)
• Микробиологично замърсяване Холера, амебиаза, коремен тиф.
Пречистване на инфилтрат от различните замърсители, присъстващи в инфилтратите , ХПК,ДБО, БПК, амоний и тежки метали, налага използването на комбинации от различни обработки, обикновено използвани при пречистването на промишлени отпадъчни води.
Сред тези пречиствения най-използваните са: Биологични процеси, Физико-химични процеси, Мембранна технология, Изпаряване.

6

Максимална надеждност и издръжливост

Постоянно качество на отпадъчните води от системата

Компактна инсталация, която може да интегрира както потопени мембрани с кухи влакна, така и плоски

Устойчивост на окислители

Високо качеството на пречистените отпадъчни води чрез ефективно разделяне твърдите / течните вещества, в резултат, на което се получават води без наличие на вируси и бактерии

Лесна работа

4

Управлението на процесите е просто и евтино. В биологичния резервоар не се наблюдава утаяване.Операторът трябва да регулира само работата на помпата, входящата вода,рециркулацията и работните налягания на контролния панел.Работните параметри се контролират с PLC, който има възможност за дистанционно свързване чрез MODEM.

MBR системата включва:

Хомогенизационна камера

Аноксична камера

Аерационна камера и мембрани

Бързо инсталиране

Намалена консумация на енергия

Без отделяне на миризми

Възможност за модулно разширение

Ниска нужда от пространство

Не излъчва миризми и не привлича насекоми

Високи обеми на зареждане

Дезинфекция без UV или химикали

Отпадъчни води, подходящи за вторична употреба

Напълно автоматизиран процес

Системата може да бъде инсталирана в контейнери, улесняващи транспортирането, сглобяването и евентуално последващите разширения.

 

Свържете се с нас при възникнали въпроси

Адрес

АкваВал ЕООД

гр. София 1404, ж.к. Гоце Делчев
бл.12Е, вх.А, партер / зад Билла на бул. България, срещу МОЛ България/

Имейл адрес

info@aquaval.bg

aquaval@mail.bg

Мобилен тел.

+359 879 060 588