0879 060 588 aquaval@mail.bg

Отпадъчни води

Отпадъчната вода от домакинствата или индустрията изисква обработка преди да се върне към околната среда.

Тази обработка се извършва в съоръжения, които включват различни видове процеси, избрани в зависимост от характеристиките на водата, която се третира и крайния и приемник.

Общата технологична схема за пречистване на отпадъчни води се състои от предварително третиране (редуциране на твърди вещества), първична обработка (отстраняване на суспендирани твърди вещества и мазнини и / или физико-химична обработка) и вторично пречистване (отстраняване на органични вещества и / или биогенни вещества по биологичен и / или химичен път). И накрая, може също така да се извърши регенерация с третично пречистване и дезинфекция, за тези случаи, когато пречистената вода ще се използва повторно. Неизбежно, при пречистване на водата се генерира известно количество утайки, които също трябва да бъдат третирани.

Технологиите, използвани в различните процеси за пречистване на отпадъчни води, са многобройни, като те винаги се адаптират към нуждите и контекста на работа, необходими за всеки конкретен случай.

 

Свържете се с нас при възникнали въпроси

Адрес

АкваВал ЕООД

гр. София 1404, ж.к. Гоце Делчев
бл.12Е, вх.А, партер / зад Билла на бул. България, срещу МОЛ България/

Имейл адрес

info@aquaval.bg

aquaval@mail.bg

Мобилен тел.

+359 879 060 588