Отпадъчни води

Отпадъчни води от домакинствата или индустрията изисква обработка преди да се върне към околната среда.

Тази обработка се извършва в съоръжения, които включват различни видове процеси, избрани в зависимост от характеристиките на водата, която се третира и крайният приемник, който включва широк спектър от различни технологии, адаптирани към вида замърсители. 

Общата технологична схема за пречистване на отпадъчни води се състои от предварително третиране (редуциране на твърди вещества), първична обработка (отстраняване на суспендирани твърди вещества и мазнини и / или физико-химична обработка) и вторично пречистване (отстраняване на органични вещества и / или биогенни вещества по биологичен и / или химичен път). И накрая, може също така да се извърши регенерация с третично пречистване и дезинфекция, за тези случаи, когато пречистената вода ще се използва повторно. Неизбежно, при пречистване на водата се генерира известно количество утайки, които също трябва да бъдат третирани.

Технологиите, използвани в различните процеси за пречистване на отпадъчни води, са многобройни, като те винаги се адаптират към нуждите и контекста на работа, необходими за всеки конкретен случай.

 

Свържете се с нас при възникнали въпроси

Адрес

АкваВал ЕООД

гр. София 1404, ж.к. Гоце Делчев
бл.12Е, вх.А, партер / зад Билла на бул. България, срещу МОЛ България/

Имейл адрес

info@aquaval.bg

aquaval@mail.bg

Мобилен тел.

+359 879 060 588