Индустриални води

Високото съдържание както на вредни, така и на ценни за производствения процес замърсяващи вещества налага предприемането на мерки за предварително пречистване на промишлените отпадъчни води.

От своя страна, високите изисквания по отношение на качеството на пречистените води предполага използването на разнообразни методи за пречистване. В практиката приложение намират всички традиционно използвани методи за пречистване на отпадни индустриални води – механични, биологични, химични.

Основен критерий при избора е съставът на водата и най-вече видът на съдържащите се замърсявания. При пречистването на отпадъчните води от промишлеността, за разлика от пречистването на битовите води, обикновено се цели не само достигане на необходимите санитарни норми, но и понижаване на разходите както за допълнително използване на водата, така и за използваните в промишлеността суровини.

Обикновено при пречистването на промишлените отпадъчни води от различни производствени процеси се предвижда възможност за повторно използване на водата.

Изработването на технологична схема за пречистване на отпадъчните води е индивидуално за всеки отделен случай.

DAF системи за пречистване на отпадъчни и промишлени води

Ние проектираме и изграждаме  станции  за пречистване на отпадъчна  вода и създаваме решения за пречистване и повторно използване на вода за селскостопански и промишлени приложения индустриални води.

Нашата гама флотационно оборудване DAF, инсталирани по целия свят, са еталон за качеството и представляват гаранция за крайния потребител.

Максимална ефективност на пречистване и енергийна ефективност.

Строга система за контрол на качеството, която минимизира инцидентите и в добавка с използването на най-добрите материали и компоненти в международен мащаб, доказва тяхната стабилност и качество.

SMART и модулна конфигурация съобразени с вашите нужди.

Експлоатационна и енергийна ефективност.

Цялостна оптимизация на ресурсите: енергия, вода, реактиви, утайки и др.

Минимална човешка намеса.

Превантивна и коригираща поддръжка.

Дълъг експлоатационен живот.

Водеща ефективност в своя клас: Нашето оборудване DAF е по-ефективно благодарение на пълната интеграция на процеса на проектиране и изграждане. Стремим се да подобрим устойчивостта на нашето оборудване, избягвайки добавянето на ненужни елементи.

Успяхме да постигнем това следвайки следните стъпки:

Лазерни изрязвания на всички части от оборудването.

Обединяване на парчетата чрез процес дефиниран от 3D модели.

Модулност.

Материали и покрития.

daf3
daf4

Можем да намерим решение за пречистване или повторно използване на водата от производството на всяка индустрия.

Приложения

– Нефтохимически рафинерии 

Енергийна индустрия 

Фармацевтика и козметика

– Безалкохолни напитки и алкохолни напитки

– Консервни индустрия

–  Месопреработвателна индустрия 

– Млекопреработвателна индустрия /мандри/

– Текстилна индустрия

– Кожарска индустрия

DAF FPAC

Флотационно оборудване DAF FPAC е система за пречистване на отпадъчни води чрез флотация, с голяма повърхност и разделяне чрез кръстосани потоци на индустриални води.

Основни функции

Възможност за преработка на отпадъчни води с голямо количество твърди вещества

Компактна система

Уникална система за обезводняване и отстраняване на утайките, произвеждаща силно концентрирана утайка

Ефикасен режим на ламинарен поток

Лесна за работа и поддръжка

Направени по поръчка

Индустриални приложения

Кланици и екарисажи

Текстилно производство

Преработвателни предприятия

Съоръжения за преработка на риба

Целулозна и хартиена промишленост

daff

DAF FPBC

Флотационно оборудване DAF FPBC е високопрофилен сепаратор предназначен за пречистване на отпадъчни води с ниско и средно съдържание на отпадъци, включително и тези, които съдържат частици с ниска плаваемост.

Основни функции

По-ефективна разделителна повърхност в сравнение с други системи с по-ниски инвестиционни разходи

Компактна система

Уникална система за обезводняване и отстраняване на утайките, произвеждаща силно концентрирана утайка

Ефикасен режим на ламинарен поток

Лесна за работа и поддръжка

Направени по поръчка

Промишлени приложения

Минерални масла и нефтохимическа промишленост

Текстилно производство

Преработвателни предприятия

Съоръжения за преработка на риба

Производства на бързи храни

dafb
DAF FPHF

Флотационно оборудване DAF FPHF е система за разделяне на иднустриални води, която представлява подобрение (спрямо съществуващата технология за ламеларни плочи), която използва комбинация от кръстосан поток и противотоков поток. Това компактно оборудване е особено ефективно за справяне с големи по обем твърди вещества и голям воден поток с помощта на утаител с наклонени плочи (IPS)

Основни функции

Актуализиран и подобрен дизайн на технологията за пакетиране на плочи

Ефективно се справя с големи обеми на потока с високо съдържание на суспендирани твърди вещества

Компактна система с голям капацитет за обработка

Уникална система за обезводняване и отстраняване на утайките, произвеждаща силно концентрирана утайка

Ефикасен режим на ламинарен поток

Лесна за работа и поддръжка

Направени по поръчка

Индустриални приложения

Пречистване на баластните води

Рафинерии за хранителни масла

Хранително-вкусови предприятия

Целулозна и хартиена промишленост

Съоръжения за преработка на риба

Нефтохимическа промишленост

dafh
Кланица за говеждо месо

Кланицата за месо се нуждаеше от решение относно отпадъчните води, получени от нейната дейност, за да спази изискванията при изхвърлянето им в околната среда. Поради намаленото налично пространство, е избрано решение за строителство на нива, като се използва долната част за биологичен реактор и изграждане на първи етаж с ACAF и DAF, които премахват мазнините и съответно биологичната утайка. На горния етаж, се поставя ACAF сито и центрофуга за обезводняване на пречистената утайка. Това компактно решение позволява на централата да работи с подходяща производителност за изпускане на отпадъчни води.

Обект – Кланица за говеждо месо

Аеробен биологичен процес с флотация (FBR)

Флотация CAF

Флотация DAF

Оборудване – За биологични реактори 270м3

Поток – 200м3

Галерия

soleni 260

Кондициониране на солените подпочвени води за индустриално  водоснабдяване 260 m3/ ден

soleni 220

Кондициониране на солените подпочвени води за индустриално  водоснабдяване 220 м3 / ден

 

kond
kond3

Станция за получаване на кондиционирана вода за използване в промишлен процес. 1000 м3 / ден

ТЕХНОЛОГИЯ / Обратна осмоза

 

Свържете се с нас при възникнали въпроси

Адрес

АкваВал ЕООД

гр. София 1404, ж.к. Гоце Делчев
бл.12Е, вх.А, партер / зад Билла на бул. България, срещу МОЛ България/

Имейл адрес

info@aquaval.bg

aquaval@mail.bg

Мобилен тел.

+359 879 060 588