Експертна дискусия: Как да пестим вода? С участието на Валери Джампалски

Каква е водната картина в България, какви са зелените проекти на български компании в сектора и до къде стига въображението на експериментаторите – това са темите на нашата дискусия.

Каним ви на 17-ти февруари от 18:30 часа в Къщата на MOVE.BG, за да чуете мнението на учени, бизнес и журналисти и заедно да потърсим работещите решения.

Темата

От световните иновации за ефективно използване на водните ресурси до ежедневната грижа на всеки човек – всяка идея е ценна. Количеството питейна вода, с което човечеството разполага, не е неограничено, затова са необходими спешни мерки, умни проекти и обществена активност – за да съществуваме ние и следващите поколения. Водната криза в Перник е тъжният пример за последиците от некомпетентност и безотговорност към ценния природен ресурс.

Гостите

Проф.д-р Ирина Рибарова – преподавател в „Университета по архитектура, строителство и геодезия“. Проф.Рибарова е един от най-добрите специалисти в областта на пречистване на битови и промишлени отпадни води, кръгова икономика, практики за спестяване на вода, управление на риска при суши и наводнения. Член е на Българската асоциация по водите.

Валери Джампалски – основател на АкваВал – фирма, която се занимава с решения на кризисни ситуации, свързани с липса или замърсяване на водите. Решението й за монтаж на мобилни станции за директно пречистване на вода от река Струма е включено като точка от общинския план за справяне с водната криза в град Перник. Валери Джампалски и фирмата му работят и по получаване на водородна вода.

Д-р. инж. Филип Пенчев – притежава над 10 години професионален опит в областта на математическото моделиране във водния сектор. Работи с редица специализирани софтуерни продукти за математическо хидроложко и хидравлично моделиране. В момента е старши експерт „Води“ към българския клон на най-голямата световна природозащитна организация WWF. Експерт е в анализа и прилагането на природосъобразни решения за намаляване на риска от наводнения и засушавания.

 

Наталия Петрова Димитрова-Попова – специалист по управление на градската и околната среда, както и по управление на отпадъци и отпадни води. В последните години ръководи проекти към дирекция” ВиК“ в Министерство на регионалното развитие, финансирани от международни институции и ЕС в областта на опазването на водите и околната среда.

Мисии: Устойчиво развитие

Темата за водата е част от едногодишен проект на MOVE.BG. През 2020 година ще съсредоточим енергията си върху търсенето и подкрепата на решения за устойчиво развитие. Целта ни е да засилим експертния дебат, да включим колкото се може по-голяма част от обществото в него и да дадем територия и подкрепа за иновативни решения. Водата, храната и въздухът са във фокуса на нашата работа.

Отваряме нашата платформа за този световен разговор, защото знаем, че в България се раждат иновативни решения, които трябва да бъдат подкрепени, за да бъдем зелени и богати.

Очакваме Ви на 17-ти февруари (понеделник) от 18:30 часа в Coworking by MOVE.BG – улица „Сердика“№20 в София, етаж 3. Събитието е безплатно. Необходима е предварителна регистрация тук, за да запазите своето място.