ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ДОМА

Наличието на чиста вода е от съществено значение за ежедневието, използваме я за пиене, приготвяне на храна, миене на чинии, както и за лична хигиена. Пиенето на мръсна вода може да причини заболявания като диария, холера, коремен тиф и полиомиелит; затова е необходимо да има питейна и пречистена вода у дома.

Питейна вода и пречистена вода обаче не означават едно и също нещо и е важно да знаете разликата, за да подложите водата на правилното третиране, ако е необходимо:

Питейна вода е тази, която се разпространява по обществената мрежа, дезинфекцира се с хлор и други вещества, за да не съдържа вредни за здравето замърсители. Безопасно е да се използва у дома, но не се препоръчва да се поглъща директно, тъй като все още може да има паразити или бактерии.

Пречистената вода преминава през изчерпателен процес на филтриране и почистване, което я прави подходяща за пиене. Пречистената вода често се продава бутилирана или е питейна вода, която е преминала през допълнителен процес на пречистване.

Понякога е необходимо питейната вода да се превърне в пречистена вода или да се пречисти, за да стане годна за пиене. Пречистването на водата се състои в премахване на паразити, бактерии и остатъци от водата, както и подобряване на нейния вкус, мирис и цвят.

Благодарение на различни технологии, процеси или обработки, които, наред с други предимства, позволяват спестяване на закупуване на бутилирана вода.

 

Има различни методи на пречистване и различни системи, зависи какви са показателите на  входящата вода и в кой район на страната се намирате. Филтри за кухня, за баня, системи за цялата къща, обратна осмоза, ултрафилтрация, омекотители, пречиствмане на водата от сондаж и много други.

ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ ДОМА, ХОТЕЛА, КОМПЛЕКСА /БИТОВО-ФЕКАЛНИ/

Пречиствателни системи за отпадъчни води за къщи, жилищни комплекси, хотели,ресторанти, предприятия. От 4 до 600 човека.

С и без възможност за повторно използване на водата за поливане.

С нашата система за пречистване гарантираме пълната липса на миризми, благодарение на оксигенирането на отпадъчните води и анти-киселинните неопренови уплътнения, монтирани на капаците на нашите резервоари.

– Груба обработка: суспендираните вещества , присъстващи във водата, се улавят от решетка на входа на оборудването

– Биологичен реактор: биологично разлагане на органични вещества чрез подаване на кислород през дифузори

– Декантер: утаяване на утайка за последваща рециркулация в биологичния реактор

– Ламелен филтър: декантер за чиста вода

– Контролно табло

Ние предлагаме ексклузивна високоефективна система за пречистване на отпадъчни води за домът, която използва пластмасови материали с висока специфична повърхност, за да намали обемите и размерите си и по този начин да позволи нейното инсталиране в много малко пространство

АВТОМАТИЧНИ САМОПРОМИВНИ ФИЛТРИ

Усъвършенстван многоезичен електронен програматор, който позволява да се контролират всички работни параметри . Дълъг експлотационен живот .

–  Многослойни  автоматични филтри – намаляват мътността във водата . Силексов филтриращ товар с различна големина на зърната и филтриращ хидроантрацит.

–  Автоматични филтри с карбон . Намалява нивото на хлор във водата, абсорбиране на органични и летливи вещества, и подобрава вкуса и мириса на водата. Филтриращ товар с активен въглен от кокосови черупки.

– Автоматични филтри със зеолити. Намалява мътността на водата, йонизира и пречиства водата по естествен начин .

– Автоматични филтри за отстраняване на желязо, манган и арсен. Филтриращ товар зеолит и  Katalox Light е  усъвършенствана каталитична филтрираща среда : Механична филтрация (фини частици, TSS, мътност и др.) Каталитично утаяване и сорбция (Fe, Mn, Cu, Pb и др.) Адсорбция (образуване на флокулант и адсорбция на As, тежки метали, радионуклиди). Сертифициран по ANSI/NSF 61 за приложения с питейна вода и отговаря на изискванията за безоловно съдържание на ANSI/NSF 372.

–  Диминерализатор . Пълно оборудване –автоматично и полуавтоматично. Работен поток от 1,5-5,5 м3