ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ PCAS

Липсата на водни ресурси и замърсяването на водата  налага осигуряване на населението с качествена вода със здравни гаранции ефективни пречиствания, лесни за работа, компактни и икономични.

PCAS станциите са предназначени за пречистване на повърхностни води (езера, реки, резервоари и др.), които обикновено са води с високо съдържание от суспендирани вещества, мътност и с възможност за бактерии (някои от тях патогени), вируси и планктон.

Напълно сглобените PCAS в нашите складове са проектирани да бъдат транспортирани в морски контейнери, практически не изискват строителни работи и са лесни за инсталиране, работа, контрол и поддръжка, като осигуряват непрекъснат достъп до питейна вода, с пълна  гаранция, европейско качество и стандарти.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

За стандартното третиране станциите PCAS се състоят от:

Груба обработка и захранване чрез помпа
Дозираща система чрез тръбен реактор
Предварително окисление
Корекция на pH
Коагулация
Ламелен декантер
Акумулиране на пречистена вода
Изпомпване към филтриращата система
Филтриране
Дезинфекция
Системи за автоматичен контрол и измерване (RX, pH, поток, налягане и др.)
Може да са необходими други системи за обработка и контрол в зависимост от Jar-Test и аналитичните резултати на входящата вода.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Консумация при работа 24 часа/ден.