ПРЕЧИСТВАНЕ НА ТЕЖКИ МЕТАЛИ, ЖИВАК И ДР. ОТ ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

100% устойчива технология за премахване на тежки метали, включително и живак, специфични суровини,мазнини, висока концентрация на твърди вещества. от отпадъчните води.

Гарантираме  100% пречистване.

Нашата патентована технология оптимизира естествения физически процес на дестилация при 35°C. Концентрацията на отпадъците се основава на прост принцип на разделяне на материалите според техните различни точки на кипене. Управлението на отпадъците чрез нискотемпературна дестилация, се основава на естествения физичен феномен на изпарение / кондензация с голяма оптимизация на целия процес .

В челните редици на технологиите и екологията

Предлаганото  оборудване е иновативно и превръща промишлени отпадъци в два странични продукта:

 

  • Напълно пречистена дестилирана вода с високо качество и които могат да се използват повторно и рециркулират в производствен процес на продукта или се използва с цел завършване на кръгова икономика.
  • Концентрирани или твърди отпадъци, които значително намалява разходите за управление на отпадъци и транспорт. Концентрираните отпадъци също могат да се използват повторно или да са страничен продукт.

Не всички промишлени отпадъчни води са еднакви. В зависимост от техния произход или сектор на промишлено приложение параметрите варират. Това изисква предишно проучване, като се вземат предвид: нива на концентрация, инкрустации в обменните възли, разходи за енергия, наред с други. Въз основа на предварителните проучвания се определя технологията и конфигурацията на системата.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Хранително-вкусовата промишленост
Биогаз и биогориво
Третиране на инфилтрат
Текстилна индустрия
Нефтохимическа индустрия
Металургична индустрия
Графични изкуства
Химическа индустрия
Галванична индустрия
Козметична индустрия
Парфюмерийна индустрия
Фармацевтична индустрия
Отпадъци от здравеопазване
Фотоволтаици и микроелектроника

ПРЕДИМСТВА

Без химически продукти
Само с електрическа енергия и сгъстен въздух.
Автоматичен режим
Без поддръжка
Без неприятни миризми
Компактна
Материал на конструкцията НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА 316
24 часа работа в денонощието
100% остраняване