ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

По общ начин отпадъчните води се отнасят до тези, които са замърсени и следователно не могат да бъдат изхвърлени в обществения канал. По-специално, необходимо е да се прави разлика между водата, замърсена с отпадъци от човешки произход, наречена градска вода, и промишлената вода, която има голямо натоварване от замърсители от промишлена дейност.

Аквавал специализирана в проектирането, производството, монтажа и експлоатацията на пречиствателни станции за отпадъчни води, както за отпадъчни води от индустрията, така и за градски води.

Много години опит в пречистването на води, предоставяики иновативни решения за физико-химични, биологични, филтрационни и дезинфекционни процеси за задоволяване на разнообразните нужди от пречистване на отпадъчни води.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Малки и големи населени места
Хотели
Ресторанти
Промишлени предприятия
Индустрия
Еднофамилни и многофамилни къщи

С иновативна, гъвкава и модулна концепция, ориентирана към оперативна простота и максимална логистична оптимизация. Ние сме създали система за управление на качеството и подобряване на всички наши процеси, което води до надеждно оборудване с дълъг експлотационен живот.

КОНТЕЙНЕРНИ И МОДУЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ,ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ.

k1

Предлагаме широка гама контейнерни и модулни пречиствателни станции за отпадни води (градски и индустриални). Станцията се произвежда на базата на стандартни 20- или 40-футови контейнери.  Проектирани са с помощта на широк набор от технологии за елиминиране на замърсители във водата ( MBR, MBBR, UV, озон и др.).

В допълнение към основното биологично пречистване MBR, MBBR и др., пречиствателните станции за отпадъчни води, могат да включват всички необходими предварителни обработки (сита, пясъкоуловители, обезмаслители, DAF и др.) и третични пречиствания за повторната употреба на водата (дезинфекционен хлор, ултравиолетови лъчи, озон и др.). Поради това АКВАВАЛ доставя цялостно решение за пречистване на отпадъчни води.

Технологията MBBR има следните предимства в сравнение с конвенционалното биологично третиране на активна утайка

По-малък размер на биологичния реактор.
Много гъвкав процес, тъй като позволява промяна на пълнежа в реактора.
Не се изисква рециркулация на биомаса към реактора, това означава, че биомасата не зависи от окончателното отделяне на утайката, като по този начин се избягват обичайните проблеми, свързани с утаяването на утайката при конвенционалните процеси на активна утайка.
Работата и управлението на този тип процеси са прости, тъй като не са необходими познания за биологията на процеса; необходимо е само оборудването да работи механично, тъй като системата поддържа биомасата в реактора, докато не бъде отделена .

MBR технологията има следните предимства:

Възможност за повторно използване на пречистената вода за качеството на отпадъчните води.
Висока ефективност на отстраняване на отпадъците.
Възможност за отстраняване на няколко замърсители като бактерии, азот и други суспендирани твърди отпадъци.
Заемат по-малко място от другите технологии.
Той произвежда по-малко количество утайка.

Нашите контейнерни инсталации с конвенционална технология имат следните предимства за своите потребители:

Лесен за транспортиране поради структурата на контейнера.
Минимални строителни работи
Лесен и бърз монтаж, всичките му елементи са вътре в контейнерната конструкция.
Лесно пускане в експлоатация : предварително сглобена инсталация.
Надеждни технологии и улеснена работа.
Централизирана работа : Електрически контролен панел в конструкцията на контейнера. Работните параметри се контролират с PLC, който има възможност за дистанционно свързване чрез MODEM.
Мобилен : възможност за преместване

БИТОВО ФЕКАЛНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Пречиствателни системи за отпадъчни води за къщи, жилищни комплекси, хотели,ресторанти, предприятия .

С и без възможност за повторно използване на водата за поливане.

С нашата система за пречистване гарантираме пълната липса на миризми, благодарение на оксигенирането на отпадъчните води и анти-киселинните неопренови уплътнения, монтирани на капаците на нашите резервоари.

Груба обработка: суспендираните вещества , присъстващи във водата, се улавят от решетка на входа на оборудването
Ламелен филтър: декантер за чиста вода
Декантер: утаяване на утайка за последваща рециркулация в биологичния реактор
Биологичен реактор: биологично разлагане на органични вещества чрез подаване на кислород през дифузори