ПИТЕЙНИ ВОДИ

Пречистване на питейни води

Водата в състоянието, в което се намира в природата и водопровода, много често не е годна за употреба от човека.

Фирмата ни  предлага различни системи за пречистване на питейни води. В зависимост от работните нужди, предоставя конкретни решения за градове, предприятия и домове.

Основно третирането на питейни води се състои в процедури за пречистване на водата по физико-химични методи (коагулация-флокулация, утаяване, окисление, абсорбция, йонообмен) или механични методи (многослойна филтрация, напреднали мембранни технологии като ултрафилтрация, обратна осмоза и др.), последвани с окончателна дезинфекция чрез комбиниране на окислители и / или използването на ултравиолетови лъчи.

Имаме  оборудване както за големи пречиствателни станции за питейни води, така и компактни и модулни инсталации за малки селища, къщи и апартаменти,предприятие и фабрики, като се използват различни технологии, съобразени с нуждите и изискванията на клиента.

Компактни станции за питейни води

Минимални изисквания за строителство
Бързо свързване на място
Напълно автоматични с прости и надеждни елементи за управление
Оборудване, произведено с антикорозионни материали и голяма устойчивост
Ефикасно и евтино техническо решение както за монтаж, така и за експлоатация

Инжинеренг на модулни и компактни станции за пречистване на питейна  вода, които  могат да се инсталират във всяка част от света. Нашите инженери са разработили системи за преработка и пречистване на широк спектър от съществуващи води като:

ВОДА ОТ РЕКА

vr

ВОДА ОТ ЯЗОВИР

vy

ВОДА ОТ СОНДАЖ/КЛАДЕНЕЦ

vk

В зависимост от вида на водата, която ще се пречиства, пречиствателните станции могат да бъдат пригодени към конкретните характеристики на водата. Необходимо е само  анализ на водата и воден поток за пречистване.

Нашата компания работи с филтрационни технологии, микрофилтрация, обратна осмоза, декантиране, химическо утаяване, дезинфекция и т.н. … комбинирайки ги, за да отговарят на типа вода,  която е необходимо да се пречисти.

Пречиствателна станция за питейна вода за малки населени места –65 м3/ час

ps65

Станция за обезсоляване на морска вода за производство на питейна вода с цел захранване на цял хотелски комплекс: басейни, стаи и ресторанти- 1000 м3/ ден

ТЕХНОЛОГИЯ / Обратна осмоза

Пречиствателни системи при бедствия и аварии

Произвеждане на питейна вода на места без електрическа мрежа.