Обратна осмоза

Обратната осмоза е широко развита технология в нашата компания, в множество приложения, като например в системите за повторно използване на вода.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Питейна  вода
Повръхностни води
Обезсоляване на морска вода
Повторна употреба на вода
Кондициониране на вода на изхода
Вода за хемодиализа

Предимства

Използваните мембрани за обратна осмоза елиминират 97-99% от солите, първоначално в пречистената вода.

Процесът има много положително съотношение между консумацията на електроенергия и обема на получената вода.

Процесът на кондициониране на водата включва минимален разход на продукти за пречистената вода.

Приложения

Всяка индустрия, която се нуждае от качествена вода за своите производствени процеси.