МОРСКИ ВОДИ

Обезсоляването на морски води е физичен процес на отделяне на соли от воден разтвор, с цел получаване на сладка вода.

Водни ресурси, податливи на обезсоляване могат да имат два основни източника: морска вода или солени подземни води, намиращи се в крайбрежните водоносни пластове, които са пряко или косвено в контакт с морето.

Основните процеси за обезсоляване състоят в напреднали процеси на обработка, използвайки мембрани, като обратна осмоза, обратна електродиализа и нано-филтрация, като Обратната осмоза е най-често използваната технология.

Процесът на обезсоляване на морски води включва предварително третиране с цел премахване на всички елементи, които могат да причинят повреди и замърсяване както на мембраните така и  на системата.

Предлагаме и система за почистване на мембраните с цел техния по-дълъг експлотационен живот.

 

4d

АКВАВАЛ ЕООД предлага системи за обратна осмоза, предназначени за обезсоляване на морски води, за производство на чиста вода, които елиминират голяма част от примесите, присъстващи във водата. Проектирани специално за следните приложения :

Питейна вода
Вода за напояване
За вторична употреба
За промишлени нужди
Вода за различни в близост до брега

СИСТЕМИ, ИЗРАБОТЕНИ ОТ ВИСОКО КАЧЕСТВО НА МАТЕРИАЛИ И КОМПОНЕНТИ

КОМПАКТЕН ДИЗАЙН И НАПЪЛНО АВТОМАТИЗИРАНИ

Станция за обезсоляване на морски води за производство на питейна вода с цел снабдяване на хотелски комплекс с вода като цяло: басейни, стаи и ресторанти.

ТЕХНОЛОГИЯ / 2 модула от 1000 м3 / ден производство чрез обратна осмоза

 

Станция за обезсоляване на морски води за производство на питейна вода с цел снабдяване на населението – 2500 м3 / ден.ТЕХНОЛОГИЯ / Обратна осмоза

Пречистване на морска вода, за хотелски комплекс- 360 м3 / ден.