Зелен водород

Благодарение на две десетилетия съществуващ опит в сферата на производството, преработката и технологиите за водород, осигуряваме иновации, проектиране, инженеринг, интеграция и производство на водород с използването на водна електролиза и станции за пълнене на водород. Фокусирани сме и върху насърчаване, проектиране, строителство, O&M и производство на водород за големи инсталации, с гъвкавост и възможности за AdHoc решения при продажба и съхранение на „зелен“ водород.

Възобновяемите енергийни източници в момента са конкурентноспособни с конвенционалните енергийни източници.

Въпреки това възникват трудности, когато става въпрос за управление и съхранение.

Производството на водород чрез електролиза би могло да бъде решението на тези проблеми, предлагащо голям капацитет и дълготрайност при съхранението на енергия.
Водородът, посредством електролиза, осигурява устойчиво решение за съхранение на енергия, транспортиране на гориво и промишлени приложения.

 С приложения в отрасли като: традиционен пазар на водород: рафинерия, стъкларска промишленост, хидрогениране на мазнини. Използването на водород като алтернатива за устойчив транспорт. Съхранение на енергия под формата на водород, включително възобновяем синтетичен природен газ. 

 

Green-hydrogen-H2B2-www.aquaval.bg

Чрез процеса на електролиза се получава водород, при прилагане на електрически ток към водата. Използвайки възобновяема електроенергия (слънчева, вятърна…), тя се счита за чист водород (H2).

Електролизата може да произведе 100% възобновяем водород, ако се комбинира с възобновяема енергия. Това е модулно и мащабируемо решение, в неговия производствен процес не участва гoрене или газови емисии.

Предимства на PEM електролизата

Висока плътност на тока

Висока ефективност

Добро представяне при частично натоварване

Бърза реакция на системата

Компактност

Висока чистота на газа

Лесна поддръжка

Неопасни вещества

Зелен-водород-H2B2

H2B2 участва в първата от работните групи, организирани от Европейската комисия (ЕО) в рамките на Европейския алианс за чист водород (ECH2A) и с подкрепата на Hydrogen Europe. Фокусът е върху три основни точки: технологично развитие, капацитет за производство на електролизатори и насърчаване на проекти за възобновяеми водород. Основната цел е разработването на системи за електролиза, интеграцията с възобновяеми енергийни източници (слънчева, вятърна… ) насърчаването и инженеринга на инсталации за производство на възобновяем водород.