АкваВал - питейни води и компактни станции

Питейни води

Водата в състоянието, в което се намира в природата, много често не е годна за директна употреба от човека.

АкваВал предлага различни системи за пречистване на питейни води. В зависимост от работните нужди, предоставя конкретни решения за общини, предприятия и малки общности.

АкваВал предлага решения както за големи пречиствателни станции за питейни води, така и компактни и модулни инсталации за малки селища, като се използват различни технологии, съобразени с нуждите на клиента.

Основно третирането на питейни води се състои в процедури за пречистване на водата по физико-химични методи (коагулация-флокулация, утаяване, окисление, абсорбция, йонообмен) или механични методи (многослойна филтрация, напреднали мембранни технологии като ултрафилтрация, обратна осмоза и др.), последвани с окончателна дезинфекция чрез комбиниране на окислители и / или използването на ултравиолетови лъчи.

Компактни станции за питейни води

Ние предлагаме широка гама от компактни станции за питейни води, които имат капацитет на третиране до 20 000 еквивалент жители. Те са модулен тип, което позволява да се настрои необходимата конфигурация на различни модули на процеса в зависимост от характеристиките на водата, която ще бъде третирана, и необходимия обем за обработка. Това е много ефикасно и евтино техническо решение както за монтаж, така и за експлоатация

Предимства:

  • Минимални изисквания за строителство
  • Бързо свързване на място
  • Напълно автоматичени с прости и надеждни елементи за управление
  • Оборудване, произведено с антикорозионни материали и голяма устойчивост