АкваВал - морски води

Обезсоляване

Обезсоляването е физичен процес на отеделяне на соли от воден разтвор, с цел получаване на сладка вода.

Водни ресурси, податливи на обезсоляване могат да имат два основни източника: морска вода или солени подземни води, намиращи се в крайбрежните водоносни пластове, които са пряко или косвено в контакт с морето.

Основните процеси за обезсоляване състоят в напреднали процеси на обработка, използвайки мембрани, като обратна осмоза , обратна електродиализа и нано-филтрация, като Обратната осмоза е най-често използваната технология.

Процесът на обезсоляване включва предварително третиране с цел премахване на всички елементи, които могат да причинят повреди и замърсяване на мембраните както и системата.

Фирмата предлага системи за обратна осмоза, предназначени за обезсоляване на морска вода, за производство на вода със соленост по-малка от 500 ppm, които елиминират голяма част от примесите, присъстващи във водата. Проектирани специално за приложения за питейна вода, вторична употреба и вода за различни промишлени процеси в близост до брега.

Системи, изработени от висококачествени материали и компоненти, с компактен и здрав дизайн.

Галерия

сауни и джакузита Series SW 4"
сауни и джакузита Series SW container
сауни и джакузита Series SW 8"