АкваВал - басейни и пречиствателни станции

Фирма АкваВал работи за предоставяне на решения, свързани с управлението на води както в България, така и в чужбина.

Нейните основни бизнес направления са две:

  • третиране на градски и промишлени отпадъчни води, пречистване на питейни води, производствени води за промишлеността, обезсоляване, рециклиране на вода и повторна ѝ употреба, третиране на утайки и третиране на инфилтрат.
  • Изграждане и монтаж на басейни, спа центрове и сауни.

С цел повишаване на международното си присъствие, АкваВал работи с местни и чуждестранни партньори, извършва проектантска и консултантка дейност и изпълнява мониторинг на собствените си проекти.

AquaVal Office